Закрыть X

Хотите ли Вы купить именно эту работу или же хотите заказать новую работу?

Закрыть X
Критерии качества работы выполненной на заказ
  1. Заказав работу у нас, Вы можете быть уверены, что он получит высокую оценку у самого взыскательного преподавателя в любом Вузе.
  2. Форма работы «Работы на заказ» подразумевает, что ваша работа будет индивидуальна, качественна, отвечает поставленным перед работой задачам.
  3. Мы вас заверяем, что переделаем работу по замечаниям руководителя бесплатно, т.е. на работу распространяется гарантия.
  4. Честь для нас дороже выгоды. В наших интересах работать так, чтобы вы потом порекомендовали нас своим знакомым и одногруппникам.
  5. Стоимость работы на «заказ» индивидуальна, рассчитывается менеджером специально для Вас с учетом сроков, сложности темы и требований ВУЗа. Примерные цены на наши работы на заказ вы можете посмотреть в разделе «Прайс»
  6. Также мы предлагаем для клиентов «Готовые работы». В этом случае вы можете приобрести работы, которые были написаны ранее, проверены преподавателями и успешно сданы в казахстанских ВУЗах.

Полные условия работы

Условия оплаты

Заказать новую работу
Файлы должны быть менее 2 МБ.
Доступные расширения файлов: gif jpg png pdf doc rar zip.
Закрыть X
Написать нам

Введите свое имя и номер телефона и мы перезвоним вам в ближайшее время.

Каталог готовых работ

Бастауыш сыныпта сан есімді оқыту

Бастауыш сыныпта сан есімді оқыту

Эта курсовая работа была успешно защищена в одном из казахстанских ВУЗов.
Вы можете получить ее в течении 30 минут.

План

I БӨЛІМ. БАСТАУЫШ СЫНЫПТА САН ECIМДІ ОКЫТУ
1.1 Сан есімнің зерттелу тарихы
1.2 Бастауыш мектепте сан есімді окытудың маңызы
II БӨЛІМ. БАСАТУЫШ МЕКТЕП ОКУШЫЛАРЫНА САН ЕСІМДІ МЕҢГЕРТУДІҢ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖОЛДАРЫ
2.1 Жалғаулар мен жұрнақтардың сан есімді өту прцесіндегі рөлі
2.2 Бастауыш мектепте сан есімді оқытуды зерттеудің нәтижелерін талдау
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ
ҚОСЫМША

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (фрагмент)

Қоғамның ғылыми-техникалық, әлеуметтік-әкономикалық даму үрдісі мектепке өскелең ұрпақты интеллектуалдық, білімдік, жеке тұлғалық қабілеттерін барынша терең де жан-жақты дамытып, шығармашылық ойлай алатын болуын талап етуде. Осы талапты орындауда қазіргі кезеңде орта білім беретін мектептердің әдістемелеріне түрлі жаңа технологиялар мен әдіс- тәсілдер көптеп оқыту процесіне енуде. Мұның өзі оқушыларға деген көзқарасты түбегейлі өзгертті. Қазір оқыту процесінде мұғалім мен оқушы арасындағы іс-әрекеттер репродуктивті әдіспен ғана шектеліп, «таратқыш-қабылдағыш» тұрғыда қалыптаспай, мұғалім мен оқушы арасынлағы қарым-қатынас «тұлға-тұлға» күйінде өзара сыйласымдылыққа, сенімділікке негізделген. Мұнда оқушы оқыту үрдісінде тек дәлелденген, қатып қалған білімдерді ғана игермей, өзіндік мақсатты іс-әрекеттер жасай алатын, өз ой-пікірін айтып, оны дәлелдей алатын болуы қажет. Қандай да болмасын оқыту процесі оқушыға арналған. Демек оқушының бойында қалыптасқан дағды мен біліктерінің, меңгерген білімдерінің қай деңгейде қалыптасқандығына қарай оқыту үрдісінің нәтижелігі шығады. Бұл мәселе турасында қазақ тілін оқыту әдістемесінің негізін қалаған Ы.Алтынсариннің пайымдауы бүгінге дейін өз қүнын жоймаған: «Мұғалімнің жұмысы — балалар. Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы олардың көкейіне қондыра алмағаны үшін өзін-өзі кінәлауға тиіс. Ол балалармен сөйлескенде ашуланбай, жұмсақ сөйлесуі, шыдамдылық етуі керек, әрбір нәтижені ықыласпен түсінікті етіп, түсіндіруі керек, мәнерсіз сөз, орынсыз терминдерді пайдаланбау керек». Бұл жерде оқушының білім деңгейі мұғалімнің жылы дүсінікті сөзімен қатар оның педагогикалық заңдылықтар мен ережелерді, оқыту әдістерін қаншалықты білгеніне де байланысты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (фрагмент)

1.Бороков А. Учебник уйгурского языка. Л. 1935
2.Дыренкова Н.П. Грамматика ойротского языка. М. 1940
3.Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. Алматы. 1992
4.Қасым Б. Сөзжасам: Сематика. Уәждеме. Алматы. 2003
5.Елешова А. Флазеологические единицы с компонентами чилительными в казахском языке . Дисс. на соис. уч. степ. кан. фил. наук. Алматы. 1989

По любым вопросам, связанным с данной работой – звоните +77713135490

Посмотрите похожие работы:
Бастауыш сыныпта сан есімді оқытуПедагогика Курсовая работа 2016 2000подробнее